Suchá poušť

11. dubna 2010 v 12:48

Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody (za horní hranici srážek se považuje 250 mm ročně). Jedním z charakteristických rysů je nedostatek vegetace. Pouště se vyskytují především v oblastech kolem obratníků. Klasickým příkladem pouště je Sahara či Arabská poušť. Rozeznáváme čtyři základní druhy pouští:

hamada - skalnatá poušť
reg - kamenitá poušť
serir - štěrková poušť
erg - písečná poušť

Největší světové pouště:

Sahara, Afrika 9 100 000
Arabská poušť, Afrika 2 330 000
Gobi, Asie 1 300 000
Patagonská poušť, Jižní Amerika 670 000
Great Basin, Severní Amerika 470 000
Chihuahuan, Severní Amerika 450 000
Velká písečná poušť, Austrálie 400 000
Karakum, Asie 350 000
Kyzyl Kum, Asie 300 000
Taklamakuan, Asie 270 000
Kalahari, Afrika 260 000

pou


 

Savana

11. dubna 2010 v 12:33

Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha.

Vlhké savany

Převládající vegetační formací jsou 2-4 metry vysoké traviny, ve kterých se vyskytují ojedinělé stromy. Vlhké savany se vyskytují v Africe. Dále se vlhké savany vyskytují v Jižní Americe. Jedná se o orinocké llanos, brazilské campos a oblast guayanské náhorní plošiny.

Suché savany

Rozkládají se v Africe. Jejich podstatu tvoří 1-2 metry vysoké traviny a roztroušeně se vyskytující stromy, které dosahují výšky maximálně 10 metrů. Typickým stromem je baobab. Africké suché savany se využívají pro pastvu dobytka.

Trnité savany

Vyskytují se v aridních oblastech střídavě vlhkých tropů s množstvím srážek 300-400 mm za rok. V Africe jsou trnité savany rozšířeny v sahelské zóně na jižním okraji Sahary, dále pak v jihozápadní Africe a v oblasti Kalahari. Dřeviny mohou v trnité savaně zcela chybět, někde se mohou vyskytovat akácie. Dominující vegetační formací jsou prořídlé 30-50 cm vysoké traviny.

s
Ještě jedna fotka:


Wáááuuuu

23. února 2010 v 17:25
Ve škole jsme začli brát Asii, takže budu teď přidávat hodně zvířat z Asie :)) abych měla dobrý známky ne?! xD

 


Kajman brýlový

23. ledna 2010 v 14:10
Kde ho najdeme?

obývá poměrně rozsáhlé území Střední a Jižní Ameriky v rozmezí od Venezuely až na jih Amazonské pánve . Žije v pomalu tekoucích vodách, nížinných mokřinách a jezerech, je schopen tolerovat i slanou vodu.

Potrava

Postupem času začnou do svého jídelníčku zahrnovat i různé obratlovce které tvoří převážně ryby, obojživelníci, plazi a vodní ptáci. Dospělá zvířata si troufnou i na větší savce, např. divoká prasata.

Status iucn3.1 LC cs.svg
málo dotčený druh


http://www.naturephoto.cz/img/fotobanka/12-2005-4567.jpg


Hroch obojživelný

23. ledna 2010 v 14:03
Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) je sudokopytník z čeledi hrochovitých.

Protože tráví většinu času ve vodě (zhruba 18 hodin denně) má uzavíratelné ušní boltce a nozdry.

kde ho najdeme?

Žije v Africe poblíž řek, sladkovodních jezer zhruba do dvou tisíc metrů nad mořem. Dříve býval rozšířen prakticky po celé Africe, jižní Evropě a podle Bible i u řeky Jordán.

Potrava

Hroši jsou vegetariáni, živí se převážně vodními rostlinami, které jsou pro ostatní býložravce nestravitelné.


http://www.biolib.cz/IMG/GAL/7908.jpg

Muflon

23. ledna 2010 v 13:55
Muflon (Ovis musimon Pallas, 1762 ) je jediný evropský zástupce rodu ovce.

Kde ho najdeme?

V době historické žili už pouze na ostrovech Sardinie a Korsiky. Muflon i jeho nejbližší příbuzný ovce muflonní byli dávno v pravěku domestikováni a byli základem chovu domácích ovcí.

Potrava

Muflon nepatří mezi vybíravé druhy a spásá i kyselé a tvrdé trávy. V celkovém objemu přijímané potravy tvoří trávy asi 70%, listí stromů a keřů asi 15% a polokeře okolo 10%.


http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/muflon-9490.jpg


Prase divoké

23. ledna 2010 v 13:39
Prase divoké (Sus scrofa) je velký sudokopytník z čeledi prasatovití. Jeho domovinou je velká část Evropy a Asie, ale člověkem byl zavlečen i na jiné světové kontinenty.

Potrava

Prase divoké je typický všežravec. Požírá trávu, hlízy, ořechy, různé bobule, mršiny, kořeny, odpadky, hmyz, malé plazy. Často navštěvuje pole, zvláště kukuřičná, kde dokáže napáchat hodnotné škody.

Kde ho najdeme?

Prase divoké ke svému životu preferuje zejména staré listnaté lesy s bohatým podrostem a s dostatkem příležitostí k bahenním "koupelím".


Status iucn3.1 LC cs.svg
málo dotčený druh

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Wild_Boar_Habbitat_3.jpg
Kam dál