Duben 2010

Suchá poušť

11. dubna 2010 v 12:48

Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody (za horní hranici srážek se považuje 250 mm ročně). Jedním z charakteristických rysů je nedostatek vegetace. Pouště se vyskytují především v oblastech kolem obratníků. Klasickým příkladem pouště je Sahara či Arabská poušť. Rozeznáváme čtyři základní druhy pouští:

hamada - skalnatá poušť
reg - kamenitá poušť
serir - štěrková poušť
erg - písečná poušť

Největší světové pouště:

Sahara, Afrika 9 100 000
Arabská poušť, Afrika 2 330 000
Gobi, Asie 1 300 000
Patagonská poušť, Jižní Amerika 670 000
Great Basin, Severní Amerika 470 000
Chihuahuan, Severní Amerika 450 000
Velká písečná poušť, Austrálie 400 000
Karakum, Asie 350 000
Kyzyl Kum, Asie 300 000
Taklamakuan, Asie 270 000
Kalahari, Afrika 260 000

pouSavana

11. dubna 2010 v 12:33

Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha.

Vlhké savany

Převládající vegetační formací jsou 2-4 metry vysoké traviny, ve kterých se vyskytují ojedinělé stromy. Vlhké savany se vyskytují v Africe. Dále se vlhké savany vyskytují v Jižní Americe. Jedná se o orinocké llanos, brazilské campos a oblast guayanské náhorní plošiny.

Suché savany

Rozkládají se v Africe. Jejich podstatu tvoří 1-2 metry vysoké traviny a roztroušeně se vyskytující stromy, které dosahují výšky maximálně 10 metrů. Typickým stromem je baobab. Africké suché savany se využívají pro pastvu dobytka.

Trnité savany

Vyskytují se v aridních oblastech střídavě vlhkých tropů s množstvím srážek 300-400 mm za rok. V Africe jsou trnité savany rozšířeny v sahelské zóně na jižním okraji Sahary, dále pak v jihozápadní Africe a v oblasti Kalahari. Dřeviny mohou v trnité savaně zcela chybět, někde se mohou vyskytovat akácie. Dominující vegetační formací jsou prořídlé 30-50 cm vysoké traviny.

s
Ještě jedna fotka: